Resmi Gazete'nin 06 Mayıs 2019 tarihli yayımına göre Çukurova Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlardan oluşan kadoru ile işçi ve personel alımı yapacağını ilan etti. Bu kapsamda adaylardan başvuru şartları ve başvuru bilgileri paylaşılarak adaylara tüm detaylar sunuldu. Bizde İşin Ols ekibi olarak yayımlanmış olan bu ilan hakkında sizlere detaylı bilgileri bu haberimizde paylaşacağız.

İLANIN DETAYLARI:

Çukurova Üniversitesi iki farklı pozisyon için Engelli ve Eski Hükümlü Personel alacağını ve bu bağlamda, en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacak. İlköğretim ve Lise Mezunu olan adayların işlemleri kura usülü ile yapılacak olup, ön Lisasn ve lisans mezunu olan adaylar için KPSS Puan durumuna göre değerlendirme yapılacak.

ADAYLARDAN HANGİ NİTELİKLER ARANMAKTA?

1- 2527 Sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5- 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4. Maddenin birinci fıkrasının (ğ) tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7- Eski Hükümlü ve Engelli adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 Sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

DEĞERLENDİRMELER:

Yukarıdaki kadrolar doğrultusunda İlk Öğretim ve Lise mezunu olan adayların atamaları kura usulü ile yapılacak olup, Ön Lisans ve Lisans mezunları için Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumu esas alınacak olup, Ön Lisans mezunları için PSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türüne bakılacaktır. İlköğretim ve Lise mezunları için  Kura çekimi, 22.05.2019 Çarşamba günü, Engelli adaylar için saat: 10.00’da  ve Eski Hükümlü Adaylar için 14:00'da Çukurova Üniversitesi Akif Kansu Toplantı salonunda yapılacaktır.

BAŞVURULAR:

Şartları uyan adaylar, 06.05.2019-10.05.2019 tarihleri arasında başvurularını Adana İşKur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

İlgili ilan hakkında detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

Editör: TE Bilisim