Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu memur alımı için ilan yayımladı. 82 kişilik kadro ile Memur Alımı yapılacağını bildiren Kurum bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Merkez Teşkilatı biriminde görevlendirmek üzere yazılı sözlü sınav ile Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Bu kapsamda BTK Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. ve 9. dereceli kadrolara atamak üzere 82 Blişim Uzman yardımcısı alımları farklı alanlarda gerçekleştirilecek.

82 Memur Alımı Başvuruları Nisan'da Başlayacak!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Memur Alımı başvurusu Nisan ayı içerisinde başlayacaktır. Bu kapsamda başvurular sadece Elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 1 - 13 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Hangi Alanlarda Memur Alımı Yapılacak!

BTK yayımladığı ilan ile farklı alanlarda 82 Uzman yardımcısı alımı yapacağını bildirmişti. Bu kapsamda Alımlar Hukuk, Sosyal Bilgiler, Mühendislik ve Matematik alanlarında yapılacaktır.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

82 Memur alımı için bazı şartları talep edlecek.

Genel Olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki nitelikleri sağlıyor olmak,

Yaş Şartı Olarak, Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibari ile 35 yaşından büyük olmamak,

Eğitim Şartı Olarak, Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz gibi alım yapılacak alanlarda eğitimini en az Dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya Yurtdışı Denkliği bulunan birimlerden mezun olmuş olmak şartı aranacak.

YDS Şartı: Alım yapılacak alana göre pozisyonların Yabancı dil gerektirdiğinden başvuru için YDS şartı aranacak. Bu kapsamda İngilizce dilinden en az 50 puan almış olmak şartı aranacaktır.

KPSS Şartı: Adayların en çok zorlandığı şartlardan birisi olan KPSS Şartı için en az 70 puan almış olmak şartı aranacak. KPSS Geçerlilik yılı 2020 veya 2021 yılı puanları aranacak. Bu kapsamda

  • Hukuk alanında KPSSP4,
  • Sosyal Bilimler alanında KPSSP48,
  • Mühendislik ve Matematik alanlarında KPSSP2

Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları Nelerdir?

Adaylar başvuru şartlarından daha çok sınav konularını merak ediyor. Başvuru yapmış olan adaylar sınavlara hazırlanmaya başladılar bile. Bu kapsamda sınava hazırlanmak için aşağıdaki konuları kaynak alabilirsiniz.

Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından

· Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

· Bilgisayar Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi konularından,

· Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları konularından,

· Endüstri Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Doğrusal Programlama, Benzetim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetimi, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İş Etüdü, Üretim Sistemleri Planlama, Kalite Planlama ve Kontrol, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Yöneylem Araştırması konularından,

· Matematik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Lineer Cebir, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Diferansiyel Denklemler, Analitik Geometri, Soyut Cebir, Nümerik Analiz, Diferansiyel Geometri, Genel Topoloji, Fonksiyon Analizi, Kompleks Analiz, Kısmi Türevli Denklemler, Reel Analiz, Metrik Uzaylar, Zaman Skalası, Fark Denklemleri, Matematiksel Düşünce, Kodlama ve Şifreleme (kriptografi) konularından

BAŞVURU KILAVUZU