Asgari ücret belirleme süreci her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir önem arz ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dört toplantı sonucunda belirlenecek yeni asgari ücret, işçi ve işveren kesimi ile ekonomik dengeler arasında bir denge kurma çabasını yansıtacak. Ücret seviyesine etki eden temel unsurlar göz önüne alındığında, olası üç senaryo ortaya çıkıyor. Net ücret, yüzde 40-45 artışla 15 bin 960-16 bin 500 lira dolayına yükselebilecek, kamu katkısı artırılabilecek ya da net ücret 17 bin 500-18 bin liraya çıkarılabilecek.

Bugün başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri, işçi ve işveren arasındaki dengeyi sağlama, ekonomik istikrarı koruma ve çalışanların insan onuruna yakışır bir ücret almasını sağlama adına önemli bir sürecin başlangıcını oluşturuyor. Gelişmelerle birlikte, ülke genelindeki milyonlarca çalışanın ve vatandaşın beklentileri daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Komisyonun İlk Toplantısı ve Beklentiler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün gerçekleştireceği ilk toplantısıyla süreci başlatacak. Bu yıl ücret seviyesi, ekonomi yönetiminin hedef enflasyonla uyumlu olması gerektiği yönündeki açıklamalarla önem kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başta olmak üzere parti sözcülerinin "çalışanı enflasyona ezdirmeme" sözü, bu sürecin kritik bir unsuru haline geldi.

Tarafların Beklentileri ve Tavrı

İşçi ve işveren kanadı, belirli bir seviye belirtmemiş olsa da çeşitli açıklamalarla sürece ve seviyeye yönelik işaretlerde bulunuyor. Ancak Komisyonun yapacağı çalışma ve alacağı karar, tarafların istekleri ile hükümetin ve Cumhurbaşkanlığı'nın tavrına bağlı olacak.

Ücret Seviyesine Etki Eden Unsurlar ve Senaryolar

Ücret seviyesine etki edecek temel unsurlar arasında, Komisyona sunulacak resmi raporlardaki kalori ihtiyacı, geçim koşulları ve müzakere süreci yer alıyor. Hükümet, ücretin yıllık olmasında ısrarlı bir tutum sergilerken, işçi kanadı ara artış sözü almaya yönelik taleplerini dile getiriyor. Kamu desteği konusunda ise bütçe imkanları belirleyici olacak.

Vergi Düzenlemesi ve Uzlaşılan Konular

Asgari ücretin vergi dilimine geçmesi, son yıllardaki en çarpıcı konulardan biri olarak öne çıkıyor. İşçi ve işveren kesimi, gelir vergisi tarifesinde yüksek oranlı artışlar yapılmasında uzlaşıyor. Özellikle ilk vergi diliminin yükseltilmesi talep ediliyor. Cumhurbaşkanı'nın vergi ayarlaması yetkisi kullanılırsa, vergi düzenlemesi ve kamu desteğiyle yüksek oranlı bir artışın işveren maliyetlerine sınırlı etkiyle gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Mercer'in Ücret Araştırması ve Beklentiler

İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer'ın '2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'na göre, 2024 yılında planlanan ücret artış oranı yüzde 50 olarak belirlenmiş durumda. Farklı sektörlerden firmaların katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, en fazla ücret artışı lojistik, perakende ve enerji sektörlerinde yaşanmış. Tedarik zinciri, üretim ve mühendislik ise en fazla ücret artışı gösteren iş kolları olarak sıralanmış.

Asgari ücret belirleme süreci, taraflar arasındaki uzlaşı ve ekonomik koşullar doğrultusunda şekillenecek. Ancak bu sürecin, çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirme ve adaleti sağlama amacına yönelik olması bekleniyor.

Editör: TE Bilisim