Adalet Bakanlığı Personel Alımı yapıyor. Geçtiğimiz aylarda yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek amacı ile 406 kişilik kadro ile Kamu Personeli alımı yapacağını bildirmişti. Alımlar 3 farklı alanda olmak üzere gerçekleştirilecek olup bu yönde yedek adaylar duyurulmuştur.

406 Kamu Personeli Alımı Yapılacak!

Bakanlık 2022 yılı sonlarında yayımladığı memur alımı ilanına göre farklı şehirlerde 406 memur alımı yapacak. Bu kapsamda,

  • 132 Psikolog,
  • 52 Pedagog,
  • 222 Sosyal Çalışmacı,

alımı yapılacak. 

Yedek Aday Ataması Yapıldı!

Adalet Bakanlığı 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna personel alımlarında “kontenjan nedeniyle yerleştirmeye hak kazanamayan (yedek) adayların yerleştirme işlemlerine devam edilmektedir.

Yapılan atamalar neticesinde; ilan edilen kadrolardan halen 46 psikolog ve 18 sosyal çalışmacı kadrosu boş bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca, psikolog yerleştirmelerinden kalan 14 yedek ile sosyal çalışmacı yerleştirmelerinden kalan 94 yedek arasından belge gönderenlerin nihai başarı listesindeki puan sıralamasına göre yerleştirmeleri yapılacaktır. Yerleştirmeleri yapılacak adaylara ilişkin sorgulama, aşağıda bulunan sorgulama ekranından yapılabilecektir.

İlan edilen adayların yerleştirmelerinin yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeleri ve aynı zamanda tercihte bulunmaları gerekmektedir. Tercihler yapılır iken psikolog kadrosu için 31 mahal ve sosyal çalışmacı kadrosu için 12 mahal tercihi yapılacaktır. Tercihlerinden herhangi birine yerleştirilemeyen adaylar ise boş kalan mahallere re’sen yerleştirilecektir.

Belge teslim Tarihi Açıklandı!

İstenilen belgelerin 11 Mart 2024 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Kanunî bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Postadaki gecikmelerden adaylar sorumludur.

İstenen Belgeler Nedir?

1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,

2) Mal bildirimi (Ek-2),

3) Bilgi formu (Ek-3),

4) 2 adet biyometrik fotoğraf,

5) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b),

6) KPSS sonuç belgesi,

7) Sağlık beyanı (Ek-4),

8) Etik sözleşmesi (Ek-5),

9) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,

10) Özgeçmiş,

11) Kamuda görev yapan/yapmış olan adayların ilgili kurum tarafından düzenlenen ünvan ve statüsünü gösterir hizmet belgesi,

12) Tercih dilekçesi (Ek-6), (Ek-7), (Ek-8)

SONUÇ SORGULAMA VE EKLER BURADA: https://pgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/406-kadrolu-psikolog-ve-sosyal-calismaci-alimlarinda-yedek-olarak-belirlenen-adaylardan-is01032024023537