Adalet Bakanlığı az önce yayımladığı memur alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Yazılı ve Sözlü sınav sonucuna göre atanmak üzere 5. ve 9. Dereceli kadrolarda 500 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar Açıktan veya Naklen gerçekleştirilecektir.

İlanın takibi ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecektir. Peki ilana başvuru şartları nedir? Başvurular ne Zaman Yapılacak?

KPSS siz Memur Alımı Yapılacak!

Adalet Bakanlığı söz konusu yayımadığı memur alımı ilanına göre bünyesine 500 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapacak. Söz konusu alımlar KPSS Şartı olmaksızın yapılacak. Ancak adayların aşağıdaki şartları sağlıyor olması gereklidir.

500 Memur Alımı Şartları Nedir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Adalet bakanlığı Memur Alımı için başvurular Kasım ayında yapılacak. Adaylar başvurularını ÖSYM üzerinden gerçekleşltirecek olup ÖSYM aynı zamanda adaylara Geç başvuru hakkı'da verilecektir.

Başvuru Tarihleri: 10-16 Kasım 2022

Geç Başvuru Tarihi: 24 Kasım 2022

Başvuru Ekranı: https://ais.osym.gov.tr

Başvuru Ücretine Dikkat!

Söz konusu olan İcre Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı ilanına başvuru için 300 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. 

Geç başvuru günü başvuru yapacak adaylar isse 450 TL ücret ödeyeceklerdir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim