Adalet Bakanlığı memur alımı için ilan yayımladı. Az Önce Resmi Gazetede 2 Eylül 2022 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2022 yılı kapsamında Yazılı Yarışma sınavı ve Mülakat ile 9. ve 5. dereceli kadroya 1500 Hakim ve Savcı Adayı Alımı ilanı yayımladı. Aynı zamanda başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru tarihleri ve sınav detaylarıda paylaşıldı.

1500 Memur ( Hakim ve Savcı Adayı ) Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

  • 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
  • 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
  • 150 idari yargı hakim adayı,

Başvuru Şartları ne Olacak?

Adalet Bakanlığı 1500 Hakim ve Savcı Adayı alımı başvuru yapabilmek için adayların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre belirtilen nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir. Buna göre;

Bakanlık adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Hakim ve savcılık mesleğine yakışmayacak ve davranışlarda bulunmamış olmak ve görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak" şartları aranacak.

Özel Olarak ise adaylardan,

Yaş Şartı:

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak,

Eğitim Şartı Nedir?

Adlî yargı - Avukatlık adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdari yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Adalet Bakanlığından söz konusu ilan 2 Eylül 2022 tarihi ile duyurulmuş başvurulardan önce 1 ay önceden açıklanmıştır. Adalet Bakanlığı 1500 Hakim ve Savcı Adayı alımı için adaylar başvurularını Ekim ayı içerisinde gerçekleştirecek. başvurular sadece ÖSYM başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Öte yandan başvuru yapamayanlar için ÖSYM geç başvuru hakkı da verecektir.

Başvuru Tarihleri: 4-11 Ekim 2022

Geç Başvuru Tarihi: 18 Ekim 2022 t

Başvuru Adresi: https://ais.osym.gov.tr

Hakim ve Savcı Adayı Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Adayı Alımı yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır. Adaylar sınav günü saat 10:00 da hizmet binalarında bulunması gereklidir.

- Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi 1. Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır.

- 2022-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır.

- 2022-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli YargıAvukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır.

- 2022-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: TE Bilisim