Resmi Gazete kararları yayımlandı. 5 Şubat 2022 tarihinde gelmiş olan karar ile 6 kamu Kurumu ve Bakanlığa memur ataması için İhdas kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre 6 kurum ve bakanlığa kadro ihdası yapılacak.

Resmi Gazete Kararı:

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 91 

MADDE 1 - Ekli ( 1 ) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilere 2 sayılı Genel Kadro ve Usüller Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesşnşn ekli ( 1 ) ve ( 2 ) sayılı Cetvellerin ilgili bölümeri eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımı Yürürlüğe girer

MADDE 3 - Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kadro İhdası Yapılan Kurum ve Bakanlıklar:

  • Adalet Bakanlığı: 432 personel,
  • Ticaret Bakanlığı: 500 Personel,
  • Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 50 Personel,
  • Türkiye Adalet Akademisi: 6 Kişi, 
  • Hakimler ve Savcılar Kurulu: 83 Personel,
  • Orman Genel Müdürlüğü: 39 Personel,

RESMİ KARAR BURADA