Son zamanlarda istediği işi kurmak isteyenlerin en sık başvurduğu devlet desteklerinden biri de KOSGEB tarafından sağlanan ve farklı birçok türü bulunan hibe ve iş kurma destekleri. Özellikle kendi işini kurmak isteyen ama yeteri kadar sermayesi olmayan vatandaşların KOSGEB desteklerinden yararlanabileceği ifade edilmekte fakat KOSGEB destekleri hakkında çoğu kimsenin bilgisi olmadığı görülmektedir. Konuyu ele alan SGK rehberi tarafından kaleme ele alınan yazıda KOSGEB destekleri nelerdir, kimler yararlanabilir, ne kadar ödeme yapılmaktadır, detaylar haberin devamında yer almaktadır.

13 Farklı Destek Olanağı ve Başvuru Şartları

KOSGEB başta kendi işini kurmak isteyenler olmak üzere girişimciler ve sektör temsilcilerine 13 farklı program kapsamında destek ve hibe olanakları sağlamaktadır. Bu noktada öncelikle destek ve hibelerden yararlanmak için sağlanması gereken birtakım şartlar ve uyulması gereken birtakım adımlar bulunuyor.

Bunlardan ilki kurulacak olan şirketin ya da işin desteklenen alanlarda, sektörde olması gerekmektedir. KOSGEB tarafından desteklenen alan ve sektörlere ulamak için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor adresinden erişim sağlamak mümkündür.

Ayrıca destek alacak olan kişinin ya da firmanın KOBİ yani küçük işletmeye sahip olması ya da TTK'da tanımlı gerçek veya tüzel kişi olması gereklidir. Destekten yararlanacak olan kişinin se şirketin kurucu ortak payının en az yüzde 50 olması, girişimcinin başka bir kurumdan destek ya da SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması da aranan diğer şartlardandır.

Başvuru ve Ödeme Miktarı

İleri girişimcilik programı kapsamında performans dönemi katsayısı 180-539 olan işletmeye 5.000 TL, 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL ile 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL, İkinci performans dönemi için; 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL, 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL, 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL performans desteği ödenir. Buna ek olarak teçhizat desteği başta olmak üzere farklı kalemlerde ödemeler de yapılır.

Adayların destek başvurusu için öncelikle girişimci eğitimini tamamlaması ve sertifika alması gerekir. Daha sonra işletme https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f adresinden kaydedilir. Başvurular kurul tarafından değerlendirilir, kabul halinde ise taahhütname onaylanır ve 2 yıllık program ve ödemeleri başlar.

Editör: TE Bilisim