Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığından az önce gelen duyuru ile 2022 yılı Engelli Kamu personeli Seçme Sınavı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Başkanlıktan gelen duyur ile başvurular Bugün başladı. Peki kimler başvuru yapabilece? Mezuniyete göre başvuru kılavuzları nedir?

2022 Yılı EKPSS Başvurusu Başladı!

2022 yılında 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularına 27 Ocak 2022 tarihi saat 14:30 itibari ile başlamoş olup en geç 15 Şubat 2022 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları dahilinde Bugün  saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2022-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve Kura Başvuru Kılavuzu

TABLO-1.Mezun Olunacak /Olunan Lise ve Dengi Okul Türü

TABLO-2.Mezun Olunacak /Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı

TABLO-3.Mezun Olunacak /Olunan Ön Lisans Programı

TABLO-4.Mezun Olunacak /Olunan Lisans Programı

TABLO-5.Mezun Olunacak /Olunan Üniversite

Aday Başvuru Formu

Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

Tercih Kılavuzu Başvuru Genel Şartları

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” veya “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

Editör: TE Bilisim