Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2023 yılı memur alımı ve personel alımı ilanlarını yayımladılar. Bakanlık bünyesine toplamda 22 bin 43 kişilik kontenjan ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmektedir.

İşin Olsa ekibi olarak bu haberimizde sizlere Bakanlığın ilanlarından en çok merak edilen kontenjanları ve bilmeniz gereken bilgileri aktaracağız.

19 Bin 706 Memur Alımı Kontenjan Bilgisi:

Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesindeki eksikliği gidermek için 19 Bin 706 kişilik kadro ile ilan yayımladı. Adayların en çok tercih ettiği ve 2023 yılı boyunca en çok beklenen kontenjanlarda alım yapılacak. Bakanlık bu kapsamda farklı ilanlar yayımladı ve farklı birimlerde merkez te Taşra teşkilatında olmak üzere alım yapılacak.

Kontenjan Dağılımı:

  • 5.461 Zabıt Katibi,
  • 2.429 Sözleşmeli Mübaşir,
  • 1.400  Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 1.069 Hizmetli,
  • 8.647 İnfaz ve Koruma Memuru ( İKM ),
  • 700 İcra Katibi,

Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Genel Şartlar:

Bakanlık memur personel alımı en az lise mezunu adaylar içerisinde yapılacak. Bu yönde genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri sağlıyor olmak, 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartları aranacak.

Zabıt Katibi Alımı Şartları 2023

- 35 Yaşını bitirmemiş olmak,

- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak,

Zabıt Katibi 70 KPSS Taban Puanı ile  Bekleniyor

Mübaşir Alımı Şartları 2023

- En az ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak,

Mübaşir 70 KPSS Taban Puanı ile  Bekleniyor

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları 2023

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

- 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından büyük olmamak,

- Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 70 KPSS Taban Puanı ile atama Bekleniyor

Hizmetli Alımı Şartları 2023

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Hizmetli 70 KPSS Taban Puanı ile atama Bekleniyor

İcra Katibi Alımı Şartları 2023

- En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

İcra Katibi 70 KPSS Taban Puanı ile atama Bekleniyor

İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Şartları 2023

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

İnfaz ve Koruma Memuru 70 KPSS Taban Puanı ile atama Bekleniyor

2023 Yılı Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Ne Zaman Yapılacak!

Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 2023 yılı 22 bin 43 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Söz konusu ilan için başvurular Nisan ve Mayıs aylarında başvuru alınacak. Adaylar başvurularını sadece Elektronik ortamda gerçekleştirecekler.

Başvuru Tarihleri: 25 Nisan - 11 Mayıs 2023

ADALET BAKANLIĞI VE CTE MEMUR PERSONEL ALIMI İLAN EKLERİ