Resmi gazetede açıklandı! 1 Yıl Ödemesiz Erteleme! Faizsiz Kredi Verilecek!

Resmi gazetenin açıklanan kararında orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi faaliyetlerine ilişkin yönetmelik değişikliği yapıldı. Karara göre faizsiz kredi seçeneği vatandaşların imkânına sunulacağı açıklandı. Bu kapsamda köylüler için 1 yıl süre ile  mücbir sebeplerle kredi ertelenebilecek ve bu ertelemeler nedeniyle herhangi bir faiz ya da bir bedel almayacak.

Başvurular e-devlet'ten!

Köylülerin desteklenmesi amacıyla verilecek destek kredisini başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. Erozyon kontrolü, silvikültür, ağaçlandırma gibi ormancılık kalanların yoğun olduğu milli gelirin düşük olduğu köylülere ödeme yapılacak. Bu Kredi'den herhangi bir kredi faizi alınmayacak. Kreid kulllanan vatandaşlara kendine veren ödeme planı doğrusunda taksit halinde ödeme yapacaklar. Taksitlerini herhangi birini ödemeyen kişiler için İşletme Müdürlüğü tarafından 4 aylık süre tanınacak. Ödenmeyen taksitlerin süresi geçmeleri halinde kanuni faiz oranları uygulanacak. 4 aylık sürede taksi ödenmez ise icra takip işlemleri başlatılacak.

Orman Köylülerine Verilen Destekler!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan desteklere göre 2020 yılında; tomruk çekmek için vinç alımı, traktör alımı, motorlu testere alımı, köylerin iç elektrik tesisatının yenilenmesi desteği, Ferdi, Kooperatif üst kuruşa tarafından verilen krediler olarak belirtilmektedir.

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞİN OLSA

Editör: TE Bilisim