Tokat Turhal SYDV KPSS 60 Puan İle 3 Kamu Personeli Alıyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yaptığı duyurusunda Tokat Turhal ilçesinde personel alımı yapacağını belirtti. Adaylar belirlenen şartları ve KPSS şartını taşıdıkları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Tokat Turhal SYDV KPSS 60 Puan İle 3 Kamu Personeli Alıyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılmış duyuruya göre, Tokat Turhal ilçesinde bulunan SYDV ye farklı pozisyonlarda 3 personel alımı yapılacak. Tokat Turhal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 kişilik kadro ile Büro Görevlisi ve 2 Kişilik kadro ile Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere toplamda 3 kamu personeli alımı gerçekleştirecek. Adaylar başvuru yapabilmeleri için 2016 veya 2017 yıllarında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca alımlar belirsiz süreli olacak olup, adaylar başvurularını en geç 16 EKim 2017 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

7- ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2016 veya 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

8- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Muhasebe Bölümlerinden mezun olmak.

9-Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

10-Yabancı dil biliyor olmak.(Müracaat ön koşulu olmayıp tercih sebebidir)

11- Turhal İlçe sınırları içinde ilan tarihinden önce en az 6 aydır ikamet ettiğini gösterir belge.(01.04.2017 tarihi ve öncesi)

12-Her aday Yalnızca bir pozisyon için başvurabilir.

13-Vakfımız Mülakat Komisyonu sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Mülakat neticesinde başarılı olan adaylar arasından yapılacak Noter Kurası sonucunda Mütevelli Heyeti kararı ile SYD Vakıflarında işe başlatılır. İsteneilen evraklar ve tüm duyurular www.turhal.gov.tr sitesinden yayınlanacaktır.

YORUM EKLE