Diyarbakır Hani SYDV KPSS 60 Puan İle Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı gerçekleştiriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinin personel ihtiyacı için farklı pozisyonlarda personel alacak.

Diyarbakır Hani SYDV KPSS 60 Puan İle Personel Alımı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel eksikliği için farklı pozisyonlarda ve niteliklerde toplamda 4 personel alacak. Alımlar Diyarbakır Hani ilçesinde yapılacak olu, SYDV 2 Büro Görevlisi ve 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere toplamda 4 personel alınacak. Başvuru yapacak olan adaylar başvurularını en geç 04 Mayıs 2017 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- 1-Hani İlçesinde ikamet etmeyi kabül ve taahhüt etmek( Sınavda başarılı olan aday için geçerli).
2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vucut ve akıl hastalığı özürü bulunmamak.
3-Varsa iş deneyim belgesi.
4-İşin süresi daimi 6 (Altı) ay deneme süreli.
5- İlan tarihinden önce İlçede düzenli ikamet ediyor olması ve sınavın ilan tarihinden sonra yapılacak ikametgah değişikliği kabul edilmeyecektir.
6-Sınavla ilgili duyuru metni Hani Kaymakamlığı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden temin edilebilir).

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu? nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
7. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek ? BÜRO GÖREVLİSİ? 4 (Dört) yıllık Üniversiteden mezun olmak en son ÖSYM tarafından yapılan işe alım sürecinde geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek,bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir. 8. Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Sos:Yar.Vak.Müd. İRTİBAT KURUN

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER