Balıkesir Balya SYDV Personel Alımı

Balıkesir Balya SYDV Personel Alımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Balıkesir Balya ilçesinde personel alımı yapıyor

Balıkesir Balya SYDV Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Balıkesir Balya ilçesinde personel alımı yapıyor. 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesinin bölümlerinin birinden mezun olmak şartı ile belirsiz süreli 1 adet büro görevlisi alacaktır.Son başvuru tarihi 20.10.2014 olarak belirlenmiştir. Alt kısımda genel şartlara ve özel şartlara ulaşarak daha ayrınrılı bilgi sahibi olabilirsiniz.  

GENEL ŞARTLAR: En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olup aktif olarak araç kullanabiliyor olmak, Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,  18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,  Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,  Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi?nin bölümlerinin birinden mezun olmak,  2013 veya 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olup aktif olarak araç kullanabiliyor olmak, Ek-(VIII) İş tanımlarında belirtilen görevlerini aksatacak herhangi bir engeli bulunmamak, İlan tarihi itibarı ile Balya ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, Yalnızca Erkek adaylar başvurabilir. İlan detayları için: www.balya.gov.tr

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2018, 23:28
YORUM EKLE