Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı KPSS 60 Puan İle Memur Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yaptığı duyurusunda personel alımı yapacağını belirtti. Yapılan duyuruya göre KPSS 60 puan ile alım yapılacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı KPSS 60 Puan İle Memur Personel Alımı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yapmış olduğu duyurusunda personel alımı yapacağını belirtti. Alımlar Hatay Altınöz ilçesiide yapılacak olup adayların ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmaları şarttır. Hayat Altınöz ilçesine, 1 adet Büro Görevlisi ve 3 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere toplamda 4 personel alımı yapılacak. Adaylar belirsiz süreli işe başlayacak olup, başvurularını en geç, 05 Mayıs 2017 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Eğitim Fakültesi veya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 4 Yıllık Bölümlerinden birinden mezun olmak. 
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
7) Eğitim Fakültesi veya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 4 yıllık Bölümlerinden mezun olmak. ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.
8)İlan tarihi itibarinden geriye dönük son 6 aydır ve halen Altınözü ilçe sınırları içerinde ikamet ettiğini Nüfus Müdürlüğünden alacağı "Adres Bilgileri Raporu" ile belgelemek.
 

YORUM EKLE