Kars Sarıkamış SYDV Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı gerçekleştiriyor. Alım şartları, başvuru bilgileri ve personel sayısı şöyledir:

Kars Sarıkamış SYDV Personel Alımı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı gerçekleştiriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yapmış olduğu duyurusuna göre Kars Sarıkamış ilçesine belirsiz süreli çalışacak 1 kişilik pozisyon ile Büro Personeli alacak. Başvuruda bulunacak olan adaylar, en geç 20 Kasım 2016 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Alım şartları şöyledir;

BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI KULANABİLMEK.(Word,excel vb. ofis programlarını kulanabiliyor olmak) 
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- 1. İş Güvenliği Uzmanı Belgesi sahibi olmak.
2. Başvuru tarihi itibariyle geriye doğru 1 yıl süre ile Sarıkamış İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmasını belgelendirmek.(Bu durumu İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge ile belgelendirilecektir.)
3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
4. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
5. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
6. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
9. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
10. 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.
11. İşe alım sürecinde geçerli olan ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2015 veya 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
12. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
13. Bilgisayar programlarını kullanabilmek.(Word,Excel vb.ofis programları)
14. İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 23:20
YORUM EKLE