Düzce Akçakoca SYDV Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel ihtiyacını karşılamak üzere belirsiz süreli çalışacak elman alacak.

Düzce Akçakoca SYDV Personel Alımı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesinde bulunana personel ihtiyacını karşılamak amaçlı belirsiz süreli çalışacak 1 kişilik boş kadrosu ile Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi alacak. Başvuruda bulunacak olan adaylar, en geç 22 Aralık 2016 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeeri gerekmektedir. Alım hakkında ve ilan hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

Sertifikası olması 
- İngilizce 
- En az 5 yıllık 
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- 1-)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-)Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3-)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4-)Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5-)Kamu haklarından mahrun bulunmamak,
6-)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
7-)4 yıllık Yükseköğretim okullarından birinden mezun olmak,Yüksek Lisans yapmış veya Yapıyor olmak tercih sebebimizdir.
8-)ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
9-)Kamu sektöründe ve/veya özel sektörde toplam en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak,

YORUM EKLE