Diyarbakır Hazro SYDV Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı gerçekleştiriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet personel alacak. Alım şartları ve diğer bilgiler şöyledir;

Diyarbakır Hazro SYDV Personel Alımı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı gerçekleştiriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet personel alacak. Alım şartları ve diğer bilgiler şöyledir;

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amaçlı Diyarbakır Hazro ilçesinde 1 kişilik kadrosu ile Büro Görevlisi alacak. Alınacak adaylar belirsiz süreli çalışacaktır. Başvuruda bulunacvak olan adaylar en geç 22 Temmuz 2016 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bilgisayar Sertifikası ve (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop vb.) iyi derecede kullanım bilgisine sahip olmak, (Tercihen) 
- B SINIFI EHLİYET 
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- I- MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6. Üniversitelerin 4 yıllık fakülte mezun olmak,
7. Diyarbakır il veya ilçelerinde ikamet ediyor olmak,
8. Bilgisayar Sertifikası ve (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop vb.) iyi derecede kullanım bilgisine sahip olmak, (Tercihen)
9. B Sınıfı Ehliyete sahip olmak veya işe alındıktan sonra 1 yıl içerisinde B sınıfı Ehliyet alma taahhüdünde bulunmak,
10. İşe alındıktan sonra Vakıf Mütevelli Heyetince mecburi sebepler dışında 5 yıl içerisinde işten ayrılanlar 30.000 tl tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
11. Vakıf Başkanlığı sınav süreci içerisinde sınavı iptal etme yetkisine sahiptir.
12. Askerlikle ilişkisi olmamak.
13. Geçerli olan (2015-2016) Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak, Şartları aranır. Başvuru Evrak Teslim Yeri: Hazro Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
II-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
2-Son 6 ay içerisinde çekilmiş
3 adet vesikalık fotoğraf, 3-KPSS Sonuç Belge fotokopisi
4-Adli Sicil Kaydı belgesi
5-Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Sağlık Ocaklarından alınmış)
6-Diploma Fotokopisi
7-Varsa B sınıfı ehliyet belg 8-Özgeçmiş

YORUM EKLE