Ardahan Hanak SYDV Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı gerçekleştiriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki personel ihtiyacı için Ardahan Hanak ilçesinde personel alacak.

Ardahan Hanak SYDV Personel Alımı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yapmış olduğu duyurusunda, Ardahan Hanak ilçesindeki personel ihtiyacını karşılamak amaçlı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak. Toplamda  1 kişilik pozisyon ile alım olacak ve aday belirsiz süreli iş yapacaktır. Ayrıca başvuruda bulunacak olan adaylar en geç 21 Şubat 2017 tarihine kadar başvurularınız gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanıyor olmak. 
- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayları için YÖK tarafından tanınan Üniversitelerin 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, Hukuk Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da ilgili Fakültelerin Sosyoloji bölümlerinden mezun olmak. 
- B sınıfı sürücü belgesine sahip olup, aktif araç kullanıyor olmak. 
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- A-GENEL ŞARTLAR :
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.
7- İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak. 8- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özellikleri taşımak.

B- ÖZEL ŞARTLAR :
1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2015 veya 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP 3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak.

2- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayları için YÖK tarafından tanınan Üniversitelerin 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, Hukuk Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da ilgili Fakültelerin Sosyoloji bölümlerinden mezun olmak.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya engeli bulunmamak.

4- Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanıyor olmak.

5- B sınıfı sürücü belgesine sahip olup, aktif araç kullanıyor olmak.

6- İlan tarihi itibariyle Ardahan İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (İlan tarihi itibariyle en az 6 aydan beri Ardahan İli sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belgenin başvuruda sunulması gerekmektedir.)

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2017, 22:45
YORUM EKLE