Adıyaman Tut SYDV Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı gerçekleştiriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinin personel ihtiyacını gidermek amaçlı personel alacak. Ayrıntılar ve başvuru bilgileri ilanın devamında yer almaktadır.

Adıyaman Tut SYDV Personel Alımı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 01 Haziran 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki çalışan personel ihtiyacını gidermeke amaçlı Adıyaman Tut İlçesinde 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak. Alınacak aday Belirsiz süreli çalışacaktır. Başvuruda bulunacak olan adaylar en geç 08 Haziran 2016 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Diğer Genel bilgiler şöyledir;
  •  Bilgisayar sertifikası 
  • ''Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi'' için 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve İletişim Fakültesi bölümlerinin birinden mezun olmak. 
  • B sınıfı ehliyet belgesi 
  • Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 

GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5-.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı herhangi bir süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmamak,

Mülakat Tarihi: Mütevelli Heyetince belirlenecek olup daha sonra TUT KAYMAKAMLIĞI resmi internet sitesinden (www.tut.gov.tr) ilan edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1-ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2014 veya 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
2-Başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesi Tut ilçe merkez ve köylerinde ikamet ediyor olmasını belgelendirmek,
3-Bilgisayar kullanma sertifikası,(Windows ve Microsoft Office programlarına hakim) iyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak ve bu çerçevede eğitim aldığını gösteren belge,
4-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak. Aktif sürücü olmak.

YORUM EKLE