Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kadın Erkek Subay Alımı Yapıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan kuvvet komutanlıkları Kadın veya Erkek adaylar içerisinden Askeri Personel alımı yapacak. İşte Subay Alımı şartları.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kadın Erkek Subay Alımı Yapıyor

Kuvve Komutanlıkları Subay Alımı yapıyor. Kadın ve Erkek adayların başvuru yapabileceği ilan ile Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alımı Yapacak. Alımlar Deniz, Hava ve Kara Kuvvet Komutanlıklarına yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için Genel ve Özel nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Muvazzaf Subaylığa başvuru yapacak adayların Yaş, KPSS, Sağlık gibi kriterleri taşıyor olmaları gereklidir. Muvazzaf subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

Genel Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  • Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
  • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
  • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
  • Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
  • Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları Hangileridir?

- Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

- Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

- Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

- Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

YAŞ ŞARTI

Muvazzaf Subay Alımı için alımlar Lisans ve Lisansüstü eğitime sahip olanlardan yapılacak. Bu yönde 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) ve Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular) başvuru yapabilecek.

EĞİTİM ŞARTI:

Kılavuzda belirtilen tabloda Yurtiçi veya Yurtdışında eğitim veren fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak.

KPSS ŞARTI:

2019 veya 2020 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

Ayrıca Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim ve Eczacı sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak.

SAĞLIK ŞARTI:

Sağlık bakımından subaylığına engel olacak herhangi bir sağlık problemi olmamak ve TSK Sağlık yönetmeliğindeki şartların taşınıyor olması gereklidir.

Başvurular Devam Ediyor!

TSK Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı için başvuru süreci hala devam ediyor. Başvurular Milli Savunma Bakanlığı PERTEM aracılığı ile yapılmaktadır. Başvurular en geç 10 Aralık 2020 tarihi saat 23:59 a kadar devam edecektir.

Başvurularınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

YORUM EKLE