Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2015

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2015 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2015
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2015 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Personel Alımı gerçekleştiriyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmuş 2 adet hemşire ve Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmuş 2 adet Hemşire olmak üzere toplamda 4 adet Sözleşmeli Personel Alımı yapacaktır. Sizde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı ilanına iş başvurusunda bulunmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, başvuru sırasında istenilen belgelere ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TİP MERKEZİ UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER Hemşire 2 - Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmak. Hemşire 2 - Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak. I-GENEL ŞARTLAR: 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak, II- BAŞVURU ŞEKLİ: Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 1) KPSS 2014 (B) sınavından alınan puanlamaya göre sıralama yapılacaktır, Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.wu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 2) Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler, IV- İSTENEN BELGELER: 1-Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe. 2- 2014 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır) 3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) 4- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge 5- 2 adet vesikalık foloğraf. NOT 1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesli edilecektir. 2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir. 3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı / VAN Tel: 0432-486 54 22

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE