Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi Personel alımı yapıyor. Selçuk Üniversitesi Bünyesine Dahil etmek üzere 2 adet Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümünden mezun olma şartı ile Sözleşmeli hemşire alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde Genel Şartlara, Özel şartlara, Başvuru bilgilerine ve Genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'ncı maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır. ÜNVAN KODU ÜNVANI ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTHJKLER H01 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümünden mezun olmak a)3. Basamak Kamu Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları Servisinde en az 1 (biri yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.b)En az 2 (iki) yıl bronkoskopi ünitesinde çalışmış olmak, biyolojik ilaç uygulama ve non invaziv mekanik ventilasyon ünitesi cihaz kullanımı ve hasta takibinde deneyimli olmak, H02 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümünden mezun olmak a)3. Basamak Kamu Hastanelerinde az 3 (üç) yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.b)Mental retarde diş hastaları pre-op hazırlık ve post-op hasta bakımı konusunda deneyimli olmak. NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 maddesinde (A fıkrasının 4.5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I.GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı islenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kotuye kullanma, dolaylı iflas gibi yuz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik cağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6- 657 sayılı Kanunun 53'uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 7- Ortaöğretim mezunları için 2014 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme donemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır) 1,2,3,4.5 ve 6. maddelerle ilgili 3 Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır İlgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince "Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir".

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 2- 40 yaşını geçmemiş olmak. 3-2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 5- Sadece bir unvan kodu ıcin başvurulacaktır Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır 6- 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında çalışıyor olmak. 7- Özel şartları son başvuru tarihi itibariyle sağlıyor olmak.

III. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gun içerisinde 1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı. 2- Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslı da ibraz edilecektir.) 3-1 Adet Fotoğraf. 4- Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge. 5-Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler 6- SGK Hizmet Cetveli veya 657ye tabı çalışanlar için onaylı hizmet cetveli. 7- Başvuru formu //hastane.selcuk.edu.tr adresinden temin edilecek olup, başvuru sırasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine teslim edilecektir Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz //hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gun içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler Yedek adaylar sırası geldikçe //hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. İlan tebligat yerine geçecektir  

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2019, 09:53

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE