Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı yapacağını ilan etti. Yüksek Maaş ile sözleşmeli olarak 5 bilişim personeli alımı yapılacak. İşte detaylar.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanmış olan ilana göre Üniversite bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda ve niteliklerde sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu kapsamda adaylardan 2018 yılı KPSS puanı ve Yabancı Dil sınavı puanı şartı aranacak olup adayların değerlendirmeleri KPSS puanının %70 i ile YDS Puanın %30 u esas alınarak yapılacaktır.

ALIM KADROLARI NEDİR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi toplamda 5 kişilik boş kadro ile, 1 Ağ Sİstem Uzmanı, 2 Ağ ve Güvenlik Uzmanı ve 2 Yazılım Geliştirme uzmanı alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4. maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
  • Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
  • İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek, 
  • "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak

BAŞVURULAR:

Başvurular 02.09.2019 ile 17.09.2019 tarihleri arasında //www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 17.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No: 38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

İlanın tam Metni

YORUM EKLE