ÖSYM 15 Sözleşmeli Memur Personel Alımı - Başvurular Sona Eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sözleşmeli 15 memur personeli alımı yapacak. Adayların 28 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

ÖSYM 15 Sözleşmeli Memur Personel Alımı - Başvurular Sona Eriyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi açık pozisyonlar için alım ilanı hazırlamakta ve Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile kamuoyuna ilan etmektedir. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından hazırlanan ve DPB tarafından kamuoyuna duyurulan ilan ile ÖSYM'nin kendi bünyelerinde istihdam etmek üzere 15 sözleşmeli personel alımı yapacağı öğrenildi.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan ilanda ÖSYM'nin 15 sözleşmeli memur personel alımı yapacağı öğrenildi ve başvurular halen devam ediyor. Adayların 28 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

Kimler Başvuru Yapabilir

Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Yukarıda ÖSYM'nin alım yaptığı pozisyona ilişkin kimlerin müracaat edebileceği belirtilmiştir. Başvurular için 28 Şubat tarihine kadar adayların sınav başvuru formunu doldurup ÖSYM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına iletmesi gerekmektedir.

Resmi Bildiri İçin Tıklayınız.pdf

YORUM EKLE