Namık Kemal Üniversitesi KPSS En Az 50 Puan İle 97 Personel Alım İlanı

Namık Kemal Üniversitesi farklı kadrolarda 97 kişilik boşluk ile KPSS den en az 50 puan almış olan adaylar arasından sağlık personeli alımı yapacak.

Namık Kemal Üniversitesi KPSS En Az 50 Puan İle 97 Personel Alım İlanı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre Namık Kemal Üniversitesi bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyon ve niteliklerde toplamda 97 kişilik boşuk ile sözleşmeli olarak sağlık personeli alımı yapacak. Üniversite yayımladığı ilanında, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ne bütçesi özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet memurları kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre Mülakat yapılmaksızın KPSS puan sırası esas alınacaktır.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILIYOR?

Tekirdağ'da bulunan Namık Kemal Üniversitesi Lise mezunu 5 ve Lisans mezunu 75 Hemşire, 5 Ebe, 5 Sağlık Teknikeri, 1 Laborant, 1 Fizyoterapist ve 5 Büro Personeli alımı gerçekleştirecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir
  • 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli seçme sınavından lise mezunları için KPSSP94, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR:

Söz konusu ilan Devlet Personel Başkanlığı üzerinde ilan edilmiş olup adaylar başvurularına İlanın Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayabilecek ve 15 gün sürecektir. Adaylar başvurularını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitresi Personel Daire başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.  ilanın tam metni için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE