Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014 Mersin Üniversitesi Personel alımı yapıyor

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

2014 Mersin Üniversitesi Personel alımı yapıyor. Sizde Mersin Üniversitesinde iyi bir kariyer geleceği sağlamak istemezmisiniz. Mersin Üniversitesi bünyesine dahil etmek üzere Sağlık Yüksek okullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmuş 2 adet Hemşire alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde, Genel niteliklere, Özel Şartlara, Başvuru bilgilerine, Başvuru sırasında istenilen belgelere ve Genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca ilana başvurular 15 Aralık 2014 tarihinde sona erecektir. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda be lirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER GİDERLERİ Hemşire 2 Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak (Lisans) Döner Sermaye Gelirlerinden Karşılanacaktır. 1-Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

a)Türk vatandaşı olmak, b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. d)Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e)657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 2-Lisans mezunları için 2014 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 3-İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız) ve istenilen belgeler ile birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 4-5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 5-Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. 6-Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.mersin.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru formu 2-2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi İlanın Yayımlandığı Gazete İlanın Yayımlandığı Tarih Son Başvuru Tarihi : Haber Türk : 01.12.2014 : 15.12.2014 Mesai Bitimi Not: Bilgi için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tel: 0324 241 00 85 (115 Dahili) Not: Ayrıntılı Bilgi için Üniversitemiz Web Sayfasına bakabilirsiniz Ulaşım Adresi: www.mersin.edu.tr

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE