Kocaöz Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kocaöz Belediyesi personel alımı yapıyor. Kocaöz Belediyesi bünyesinin çalışan personel ihtiyacını gidermek amaçlı Sözleşmeli olarak personel alacak. Sizde başvuruda bulunmak için haberimizin devamını inceleyiniz.

Kocaöz Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı
Kocaöz Belediyesi personel alımı yapıyor. Kocaöz Belediyesi bünyesinin çalışan personel ihtiyacını gidermek amaçlı Sözleşmeli olarak personel alacak. Sizde başvuruda bulunmak için haberimizin devamını inceleyiniz.

Kocaöz Belediyesi 14 Nisan 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere Sözleşmeli olarak 1 adet Harita Teknikeri personel alacak. Alınacak olan personellerden aranan şartlar ve başvuru bilgileri şöyledir;

GENEL ŞARTLAR:

1- Türk vatandaşı olmak.
2- Mtiracaat tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
3- Atanacağı pozisyon itibari ile Tablo 1 'de belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.
4- Kanuı haklarından mahrum bulunmamak.
5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
6- Askerlik durumu itibari ile;
a) Askerlik ile ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağma gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olan adaylar, 18 Nisan 2016 tarihi ile 22 Nisan 2016 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, Dilekçe, Özgeçmiş(CV), İkametgah belgesi, Diploma Fotokopisi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Ehliyet ve KPSS Sonuç Belgesi ile birlikte Afyonkarahisar İli Kocaöz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Posta ve E-Posta ile yaydan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanın tam metni için buraya tıklayınız.

YORUM EKLE