Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor. Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olup, Onkoloji, Kardiyoloji ve Kalıtsal Metabolizma Hastalıkları Diyetisyenliği kursu sertifikalarına sahip olmak üzere 1 adet diyetisyen alınacaktır, Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak üzerede 2 hemşire, toplamda 3 personel alınacaktır. Alt kısımda vermiş olduğumuz bilgiler içerisinden, başvuru için istenilen belgelere, başvuru şekline ve başvuruların sonuçlanmasına ait bilgileri bulabilirsiniz. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI KANUN'UN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ( masrafları orta bütçe ve döner anapara gelirlerinden karşılanmak üzere ) 657 sayılabilir Hükümet Memurları Kanunun 4 . maddesinin ( B ) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06 . 06 . 1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılabilir Kararnameye ekli 28 . 06 . 2007 tarih ve 26566 sayılabilir Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Çalışan Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişim Yapılmasına Işaret Eden Asallar'da yer alan ek 2'inci maddenin ( b ) fıkrasına göre ( KPSS ( B ) gurubu nokta sırası asal alınmak suretiyle ) aşağıda anlatılan pozisyonlara toplamında 3 tane sözleşmeli çalışan alınacaktır . ÜNVANI BÜTÇESİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER Diyetisyen Döner Sermaye 1 Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olup, Onkoloji, Kardiyoloji ve Kalıtsal Metabolizma Hastalıkları Diyetisyenliği kursu sertifikalarına sahip olmak. Hemşire Merkez 2 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. A - Müracaat yapacak adaylarda; yukarıda anlatılan şartlar ile 657 sayılabilir Hükümet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki aşağıda anlatılan Evrensel Şartlar aranır . 1 . Türk Yurttaşı olmak , 2 . Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş koşullarını taşımak , 3 . Kamu haklarından yoksun bulunmamak , 4 . Türk Hüküm Yasasının 53 üncü maddesinde anlatılan süreler geçmiş olsa bile; isteyerek işlenen bir suçtan ötürü bir sene veya daha çok müddetle mapus cezasına veya affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşın suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşın suçlar , zimmet , irtikap , rüşvet , hırsızlık , sahtekarlık , düzmececilik , güveni kötüye kullanma , hileli iflas , ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma , suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak . 6 . Askerlik hali itibariyle; a ) Askerlikle alakası bulunmamak , b ) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak , c ) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak , 7 . 53 üncü madde kararları gizli kalmak kaydıyla görevini sürekli yapmasına mani olabilecek mantık rahatsızlığı bulunmamak . B - 657 sayılabilir Hükümet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi layıkıyla , sözleşmeli olarak istihdam edilenler , hizmet sözleşmesine ters davranış etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya mukavele çağı içerisinde Kabine Kararıyla belirlenmiş istisnalar haricinde sözleşmeyi bir taraflı feshetmeleri şeklinde , fesih tarihinden bu yana bir sene geçmedikçe müesseselerin sözleşmeli çalışan pozisyonlarında istihdam edilemezler . C -2014 KPSSP3 puanı asal alınacaktır . D -Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık maaşı almıyor olmak . F yer Gerçeğe ters belge verenler veya beyanda bulunanlar ile ilgili legal işlem yapılacaktır . Atamaları inşa edilmiş ise atamaları iptal edilecektir . Kurumumuzca kendilerine bir para ödenmiş ise bu para legal getirisi ile beraber tazmin edilecektir . İSTENİLEN BELGELER: Başvuru dilekçelerine; nüfus cüzdanı fotokopisi , eğitim vaziyetini gösterir belge , KPSS Imtihan Netice Vesikası , 2 tane fotoğraf , askerlik vaziyetini gösterir belge ( adam adaylar için ) , müracaat formu ve müracaatta bulunulan pozisyon ile alakalı aranan niteliklere ilişkili olarak belgeler . BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: Başvurular , ilanın gazetede yayımlandığı tarihten bu yana 15 zaman içerisinde mesai bitimine ( 17:30 ) civarı adayların Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin www . sağlık kurumu . kku . edu . tr web adresinden sağlamak edecekleri müracaat formunu doldurarak , istenilen belgeler ile beraber ( onaylı örneği veya aslını ibraz etmek koşuluyla fotokopisi ) Üniversitemiz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği'ne bizzat yapılacaktır . Posta ile inşa edilmiş olan müracaatlar onay edilmeyecektir . Not: Müracaat müddetinin son bugünü resmi tatil gününe rastlaması şeklinde izleyen iş gününün mesai bitimine civarı ( 17:30 ) müracaat onay edilecektir . BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: Başvurular Komisyon aracılığıyla değerlendirildikten daha sonra neticeler en geç 7 iş bugünü içerisinde www . sağlık kurumu . kku . edu . tradresinde yayınlanacaktır . Ataması ifade edilecek adayların listesi , işe başlamaları için gereken evraklar , müracaat vakti ve yeri ile alakalı verilerin www . sağlık kurumu . kku . edu . tr adresinden takip edilmesi gerekiyor . İlgililere sözlü olmayan veya sözlü bununla beraber bir tebligat yapılmayacaktır . Her kadro için bir ( bir ) yedek aday belirlenecek olup , soylu adaylardan müracaat meydana gelmediği halde veya aranan gerekliliği taşımadığı saptama edilenlerin mahaline yedek adaylardan tayin yapılacaktır . İlanda mevcut olmayan hükümler için evrensel mevzuat kararları geçerlidir Adres: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Yenişehir Mah . Tahsin Duru Cad . No: 14 Orta Yerleşke Yahşihan/KIRIKKALE Tel: +90 318 333 50 00 Fax: +90 318 225 28 19 e yer posta: tip . baş[email protected] . edu . tr

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2018, 22:37
YORUM EKLE