Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alımı yapıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan boş kadroları doldurmak üzere,  Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak, Nöroloji ve Nöroşirurji yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıllık tecrübesi olup bunu belgelendirebilecek durumda olmak şartı ile FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ Birimine 

1 adet Hemşire ve Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak, ortopedi alanında en az 2 yıllık tecrübesi olup bunu belgelendirebilecek durumda olmak şartı ile FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ Birimine 1 adet Hemşire olmak üzere toplamda 2 adet Sözleşmeli Hemşire alınacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde Genel niteliklere, Başvuru bilgilerine, Başvuruda bulunacak adaylar dan istenilen belgelere ve Genel Bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen ünvanda, yazılı ve /veya sözlü sınav yapılmaksızın Lise 2014 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

ARANAN NİTELİKLER:

Başvuracak adayların 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesin'de belirtilen şartlara haiz bulunmaları Mezuniyetine göre Lise 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.  Sonuçlar KPSS Puan sıralaması dikkate alınarak; başvuru bitim tarihini takip eden 1 hafta içinde pdb.ktu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİNİN ASLI MUTLAKA TARAFIMIZCA GÖRÜLECEK VE FOTOKOPİSİ ALINACAKTIR.) 2014 KPSS Sonuç Belgesi Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 adet vesikalık fotoğraf (Dilekçeye eklenecektir) Nöroloji ve Nöroşirurji yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıl hizmeti olduğunu gösterir belge Ortopedi alanında en az 2 yıl hizmeti olduğunu gösterir belge    

YORUM EKLE