Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı yapıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı yapıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak üzere 2 hemşire alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde, aranılan niteliklere, başvuru esnasında istenilen belgelere, sınav bilgilerine ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Ağız Diş ve Çene Sağlığı, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır. Lise Mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. 1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR: 1. T.C. vatandaşı olmak, 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıtırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 4. Askerlik Durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 5. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (...) akıl hastalığı (...) bulunmamak.

2- İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak. 3- 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları. 4- ilanımız yayınlandıktan sonra başvuru tarihi www.ogu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup postadaki gecikmeler, eksik belgelerle gönderilen ve son başvuru tarihinden sonra Üniversite evrak kaydına giren belgeler dikkate alınmayacaktır. 5- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İstenilen Belgeler; 1- Başvuru formu 2- Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi 3- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 4- Nüfus cüzdanı fotokopisi 5- 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak) 6- Sağlık Beyanı 7- Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı belge veya beyanı B.66466 www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2018, 23:46
YORUM EKLE