Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Erdek Belediyesi personel alımı yapıyor. Erdek Belediyesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere, 1 adet Ekonomist, 3 adet Tekniker ve 1 adet Şehir Plancısı olmak üzere 5 adet Sözleşmeli Personel alımı yapıyor. Sizde Erdek Belediyesi ailesine katılmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, istenilen belgelere ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. 

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı,unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 5 (beş) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÜN V ANI

ADETİ

SINIFI

EĞİTİM DURUMU

EKONOMİST

1

G.İ.H.

4 Yıllık Fakültelerin Ekonomi, İktisat, Maliye veya Bankacılık-Finans bölümlerinden mezun olmak.

TEKNİKER

2

T.H.

Meslek Yüksek Okulu Elektrik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik bölümü mezunu olmak.

TEKNİKER

1

T.H.

Meslek Yüksek Okulu Peyzaj bölümü mezunu olmak.

ŞEHİR PLANCISI

1

T.H.

4 Yıllık Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu olmak.

 

Giriş Sınavı ve Tarihi:

 

 

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup ;

Sözlü sınav tarihi: 03/04/2015 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (www.erdekbld.com) yayınlanacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartları:

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinde belirtilen şartlar

2.Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Başvuru Sekli:

Adayların 30/03/2015-02/04/2015 tarihleri arasında saat 17:00'e kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler :

1 - Öğrenim Durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu (Form kurumdan temin edilecektir.)

4-Sağlık Raporu (Heyet)

5- 6 adet vesikalık resim

6- Erkek adaylar için askerlik durum gösterir belgesi

7- Adli sicil belgesi

8- İkametgah belgesi

Sözlü mülakat sınav tarihi: 03/04/2015

Saat: 14:00

 

Yer: Erdek Belediye Toplantı Salonu

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE