Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı yapıyor.  Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak (Hemşireler ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.) üzere sözleşmeli 34 hemşire alınacaktır. İlanın son başvuru tarihi 22.10.2014 olarak belirlenmiştir. Sizde Erciyes Üniversitesinde sözleşmeli hemşire olarak çalışmak için bu fırsatı kaçırmayınız. Alt kısımda paylaşmış olduğumuz bilgilerde, Genel şartlara, başvuru şekline ve başvuru yerine, başvuruların değerlendirilmesine ve başvuru için istenilen genel belgelere ulaşabilirsiniz. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınarak ücretleri Üniversitemiz Döner Sermayesinden karşılanmak üzere 34 (otuz dört) hemşire alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR: 1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. a)T.C. Vatandaşı olmak. b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak. c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. d)657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. e)Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. 2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 3-2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 4-5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 1-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde //hastaneler.ercives.edu.tradresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER: 1-Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi 2-2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı 3-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 4-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi 5-Fotoğraf (1) adet 6-İş talep formu //personeldb.erciyes.edu.tr/4 b is talep formu.doc

İLANIN YAYINLANDIĞI TARİH / GAZETE: 03.10.2014 / SABAH GAZETESİ ÜNİVERSİTEMİZ WEB SİTESİNDE YAYINLANDIĞI TARİH : 08.10.2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 22.10.2014

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE