Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Ege Üniversitesi Personel alımı yapıyor

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Ege Üniversitesi Personel alımı yapıyor. Ege Üniversitesi bünyesine dahil etmek üzere 3 adet Büro Personeli, 1 adet Sağlık teknikeri ve 21 adet hemşire olmak üzere toplamda 25 adet Sözleşmeli olarak Personel alacaktır. Sizde Ege üniversitesi İş başvurusunda bulunmak için, alt kısımda verilmiş olan bilgilerde, Genel niteliklere, Başvuru bilgilerine, Özel şartlara, Genel şartlara ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye ve Özel bütçeden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Personellerin tamamı Hastane Başhekimliği bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve nöbet usulü istihdam edileceklerdir. Döner Sermaye Bütçesi Unvanı Adet Aranan Nitelikler Büro Personeli 1 Adet İktisadi ve İdari Birimler Fakültelerinin İşletme bölümü mezunu olmak,* Tam Teşekküllü bir Kamu Hastanesinde en az 5 yıl deneyimli olmak ve belgelendirmek *Hastane Bilgi Yönetim Sistemi,

Protokol Yönetimi, Swot Analizi ve Kalite sertifikalarına sahip olmak Büro Personeli 1 Adet Lise ve Dengi Okul mezunu olmak,* Tam Teşekküllü bir Kamu Hastanesinde aşağıda detayları yazılı olan hususlarda en az 10 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek Medula servislerinin tüm süreçlerini, bilgisayar sistemleri üzerinde yardımcı yazılımlar aracılığı (SOAP) ile takip edebilme ve yönlendirme konularında ayrıca GMDN-UNSPSC kod yapıları ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası hakkında deneyimli olması Network, Donanım, Teknik Destek ve yazılım Bakım sertifikası, msSql Server,TOAD ve SOAP sertifikası,

Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi ve Sistem Bakım ve Onarım sertifikası ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Sağlık-Net, Medula Projelerinde eğitim verebilme belgesine sahip olmak Büro Personeli 1 Adet Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul Mezunu olmak* Tam Teşekküllü bir Kamu Hastanesinde 1 yıl süreyle Tam zamanlı İş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak, *A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ve A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifikası sahibi olmak Sağlık Teknikeri 1 Adet Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Patoloji bölümü mezunu olmak Hemşire 20 Adet 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak. Özel Bütçe Unvanı Adet Aranan Nitelikler Hemşire 1 Adet 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun bakım hemşireliği sertifikası ya da 2.veya 3. basamak bir sağlık kuruluşunun yoğun bakım ünitelerinde en az 6 ay görev yapmış olmak

Genel Şartlar:

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, c)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, d)657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e)2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından Lisans mezunları için KPSS(P3), Ön Lisans Mezunları için KPSS(P93), Lise mezunları için ise KPSS(P94), puanı esas alınacaktır. f)Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İstenilen Belgeler: 1-Başvuru Formu 2-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, (Aynı zamanda aslı da ibraz edilecektir.) 3-Fotoğraf ( 1 adet ) 5-KPSS sonuç belgesi 6-Kimlik Fotokopisi 7-Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifika ve nitelikleri gösteren belgeler Önemli Not: 1)"5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 2)Adayların ; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait //www.ege.edu.trweb adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 3)İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde //www.ege.edu.tradresinde ilan edilecektir. 4)Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu //www.ege.edu.trweb adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. 5)Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. 6)Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

7)Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin //www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır 8)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde,657 Sayılı kanuna tabi kadrolu veya aynı kanunun 4/b maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'ya tabi özel sektörde geçtiği belgelenen süreler esas alınır. ( Hizmet Belgesi ve SGK Prim dökümü birlikte değerlendirilecektir.) 9)Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. 10)Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler. Detaylı Bilgi İçin : (0232) 3901852 -(0232) 3901959 Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sözleşmeli Personel Bürosu Bornova/İZMİR

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE