Denizli Pamukkale Üniversitesi Mülakatsız Hemşire Alımı Yapıyor

Pamukkale Üniversitesi kpss puanı ile bünyesine sözleşmeli olarak hemşire alacağını ilan etti.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Mülakatsız Hemşire Alımı Yapıyor

Resmi gazetenin 28 Haziran 2019 tarihli yayımına göre Pamukkale Üniversitesi bünyesine 2 kişilik boş kadro ile Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak şartı ile sözleşmeli hemşire alımı yapacak. Pamukkale Üniversitesi alımları ilanın yayımlanması ile birlikte başladı. İşte detaylar.

GENEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 3. 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 4. 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 6. Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak.
 7. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

Adayların yukarıdaki nitelikleri taşımaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular aşağıdaki belgeler ile birlikte yapılacak.

 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (//www.pau.edu.tr/personel/tr )
 • 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak) 
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı, noter veya aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E- Devlet çıktısı )
 • 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3)) sınav sonuç belgesi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi. (E-Devlet çıktısı olabilir)
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmadığını gösterir belge. (Heyet Raporu).

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) yani en geç 12 Temmuz 2019 tarihine kadar istenilen belgeler ile birlikte Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Süresinde yapılmayan veya postada meydana gelen gecikmelerde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır

İlanın Tam Metni

YORUM EKLE
YORUMLAR
HEMŞİRE ALIMI AYIBI:28 haziran 2019
HEMŞİRE ALIMI AYIBI:28 haziran 2019 - 2 yıl Önce

HEMŞİRE ALIMI AYIBI:28 haziran 2019
Hemşire alımı AYIBI ,tarih:28 haziran 2019 Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI GENEL ŞARTLAR: "Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak" Bunu görünce bir sağlıkçı olarak çok utandım. Bu nasıl zihniyet.Ben istemeyerek askerlikten muaf oldum. Buna rağmen var olan engellere karşı mücadele ettim ve TÜRKİYE'NİN sayılı üniversitelerinden birini kazandım.Üniversiteden çok iyi derecede mezun oldum. Üniversiteme değerli hocalarımın destekleriyle çok iyi katkılar sağladık... AYRICA BU KİŞİ HASTA ĞÜVENLİĞİ VE MEMNUNİYETİNİ HAYKIRSA OLMAYACAK MI? Bence bu üniversiteye can emanet etmeyin, Beni çocuğunuz , kardeşiniz , abinizin, babanızın,,, yerine koyun anlayın... saygılar,

SIRADAKİ HABER