Çanakkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Çanakkale Üniversitesi Personel Alımı yapıyor

Çanakkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Üniversitesi Personel Alımı yapıyor. Çanakkale Üniversitesi bünyesine dahil etmek üzere, 1 adet Büro Personeli, 2 adet Hemşire, 1 adet Sistem Programcısı, 1 adet Mühendis, 2 adet Programcı, 3 adet Tekniker, 1 adet Teknisyen, 3 adet Destek Personeli olmak üzere toplamda 14 adet Sözleşmeli Personel Alımı yapacaktır. Sizde Çanakkale Üniversitesi bünyesine bu kadrolar dahilinde katılmak istiyorsanız, alt kısımda verilmiş olan genel bilgilere, Genel niteliklere, Genel şartlara, özel şartlara, Başvuru sırasında istenilen belgelere ve başvuru bilgilerine ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvurular 02 Şubat 2015 Tarihinde Sona erecektir. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. İLANIN YAYLANDIĞI GAZETE : 19/01 /2015 ZAMAN GAZETESİ SON BAŞVURU TARİHİ : 02/02/2015 Üniversitemize 657 sayılı Devtet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (ES) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesi doğrultusunda, personel alınacaktır.79 '0 11 .2

A) ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN  

B) GENEL ŞARTLAR 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2. Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için lisans mezunlannın 05-06 Temmuz 2014, ön lisans mezunlarının 27 Eylül 2014, ortaöğretim mezunlannın 28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlanna girmiş olmalan gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, Lisans mezunun için KPSSP3, ön lisans mezunun için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 kullanılacaktır. 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4. Başvuracak adaylann; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

C) SINAV Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslann Ek 2'nci maddesinin (b) bendi gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme," denildiğinden, sınav yapılmaksızın puan sırasına göre alım yapılacaktır. Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için Sözleşmeli Personel Calıştınlmasına ilişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin (c) bendi gereğince "Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlanna KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler," denildiğinden; adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav 1 o Şubat 2015 tarihinde Personel Daire Başkanlığı'nda yapılacaktır.

D) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 1- Başvuru Formu (//persond.comu.edu.tr/formlar.php) sayfasından temin edilebilir 2- Nüfus cüzdanı örneği 3- Öğrenim Belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi) 4- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya internet çıktısı 5- Başvuru yapılacak pozisyonun şartlarını gösteren belgelerin aslı veya onaylı örnekleri. 6- Genel iş tecrübesi şartı bulunan pozisyonlara başvuracak adaylar için kurum onaylı SGK Hizmet Dökümü.

E) BAŞVURU YÖNTEMİ 1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar; ilan tarihinden itibaren 15 gün süreyle, www.comu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formu ve İstenen belgeler Be birlikte (noter tasdkl veya aslı gftttnak Uzara) şahsen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. 2- Eksik belge veya süresinde yapılmayan ve pasta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. F) SONUÇ Sonuçlar www.comu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından kazanan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE