Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı yapıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesine dahil etmek üzere 1 adet Veteriner Hekim ve 1 adet Büro Personel alacaktır. Sizde Afyon Kocatepe Üniversitesinin bünyesine dahil olmak istiyorsanız alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, başvuru bilgilerine, özel şartlara, genel şartlara ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınız gerçekleştirebilirsiniz. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sözleşmeli Personel (Veteriner Hekim - Büro Personeli) Alım İlanı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ile ilgili birimlerinde ve Ali Çetinkaya Kampüsü kreşinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. Unvanı Aranılan Nitelikler Adedi Veteriner Hekim Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında 10 yıl tecrübe sahibi olmak. Belgelendirmek kaydıyla Helal Gıda Teknik İnceleme alanında uzmanlaşmış olmak. 1 Büro Personeli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olmak. Yükseklisans yapıyor veya yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla zihinsel engelli çocuklar üzerine uzmanlaşmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla çocuklara eğitim verebilecek düzeyde İngilizce diline hakim olmak. Belgelendirmek kaydıyla bilgisayar ofis programlarına hakim olmak. 1 TOPLAM: 2
BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1-T.C. Vatandaşı olmak, 2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. 4-Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olması, 5-657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 6-Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak, 7-2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, 8-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.
MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1-Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (aslı veya tasdikli fotokopisi) ve ilgili (2014 yılı) KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 2-Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.
 
BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru dilekçesi (www.aku.edu.tr) adresimizdençıktı alınıp doldurulacaktır. 2-Öğrenim durumları itibariyle ilgili (2014 yılı) KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) 3-Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti 4-1 adet fotoğraf 5-Aranılan Nitelikler kısmında istenilen özel belgeler.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:
1- İlgili (2014 yılı) KPSS (B) grubu (lisans mezunları için KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl listedeki adayların kazananların ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde müracaat yapmamaları halinde sırasıyla yedek listede ismi bulunan adaylar çağrılacak olup, bu kişilerinde başvuru süresi yine 15 gündür. Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) - 444 03 03 dahili 10364 - 10365
Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 13:09

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE