Adalet Bakanlığı Taşra için 276 Personel Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan kapsamında Taşra'da görev yapmak üzere 276 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartlar, prosedürü ve diğer detaylar.

Adalet Bakanlığı Taşra için 276 Personel Alımı İlanı

Adalet Bakanı Gül tarafındna bir süre önce duyurusu yapılan alım ilanı sonunda yayınlandı. Binlerce kişinin istihdam edileceği müjdesi niteliğinde olan alım ilanı kapsamında Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapmak üzere 276 personel alımı yapılacağı da duyuruldu. 

TAŞRA İÇİN 276 PERSONEL ALIMI

Taşra ve Bakanlık Merkez ilanını aynı duyuruda yapan Adalet Bakanlığı bu ilan kapsamında 8 avukat, 77 hizmetli, 3 istatistikçi, 98 psikolog, 85 sosyal çalışmacı istihdam edeceğini belirtti. 

ŞARTLAR NELER

İstihdam edilecek personellerin genel şartlara ek olarak başvuru yaptığı pozisyon için gerek duyulan şartları da sağlıyor olması gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c) Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Avukat:

a) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

B- Destek Personeli (Hizmetli):

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

C- Psikolog:

Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

D- Sosyal Çalışmacı:

Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

E- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru yapacak adayların şu belgeleri teslim etmesi gerekmektedir:

1 -Başvuru Formu (Bu ilanda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte ver alan formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

3- 2018-KPSS sonuç belgesi,

4- Güvenlik Soruşturması Formu (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 atlet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

5- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (c-Dcvlct'tcn barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,

Ayrıca;

Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği,

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

Başvuru yapacak adayların 5 Temmuz 2019 ile 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvurusunu iletmesi gerekmektedir. Başvurular Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şşube Müdürlüğü Bakanlıklar Ankara adresine şahsen ya da son başvuru tarihine kadar posta ile ulaşacak şekilde uzaktan yapılabilir. Yukarıda yer alan belgeleri derleyip posta ile göndermek başvuru için yeterli olacaktır.

Adaylar bu ilan için başvuru yaparken sadece bir birim için başvuru yapabilmektedir. Birden fazla birim için başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonlarına başvuru yaparak sözlü sınavda başarılı olan adaylardan ekli listede belirtilen mahaller için ayrıca tercih alınacaktır.

Destek personeli (hizmetli) ve diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi) pozisyonlarına başvuru yapacak adaylar başvuru formunda belirtilen yerlerden sadece birini tercih edeceklerdir.

(Örneğin; destek personeli (hizmetli) pozisyonu için başvuru yapacak aday başvuru formunda yer alan Merkez, Ankara Personel Eğitim Merkezi veya Rize Personel Eğitim Merkezi mahallerinden sadece birine başvuru yapabilecektir. Yine destek personeli (hizmetli) pozisyonu için başvuru yapacak olan aday gerekli şartları taşıması halinde dahi diğer unvanlara (istatistikçi, avukat, psikolog vb.) başvuru yapamayacaktır.)

MÜLAKAT

Sözlü sınava hak kazananlar bakanlığın internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sözlü sınavda 100 puan üzerinden şu konu dağılımına uygun şekilde soru sorulacaktır:

Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

Sözlü sınavdan geçebilmek için en az 70 puan almak gerekir. Bunun ardından nihai başarının ilan edilmesi için sözlü ve merkezi sınavda alınan puanların aritmetik ortalaması ilan edilecek ve en yüksek puan adaylardan başlanarak alımlar yapılacaktır. Kazananlar yine bakanlığın internet sitesinden duyurulacaktır.

Başvuru belgeleri şurada yer almaktadır: adalet-bakanligi-tasra-ve-merkez-alim-duyurusu-ek-belgeler-isinolsa.pdf

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER