Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

 Bünyesinde çalıştırmak üzere 1 personele ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Alt kısımda paylaşmış olduğumuz bilgileri okuyarak, alınacak personelin ünvanını, aranan ünvana ait genel nitelikleri, başvuru yerini ve tarihini, sınav bilgilerine ulaşabilirsiniz. ABANT İZZET BAYSAL SÖZLEŞMELİ ÇALıŞAN ALIMI İLANI Üniversitemiz Sıhhat Kültür ve Spor Ev Başkanlığı içerisinde yer alan Mengen Meslek Yüksekokulu Kız Öğrenim Gören Yurdunda 657 Sayılabilir Hükümet Memurları Yasasının 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam vakitli olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılabilir Resmi Gazetede yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkili olarak Esaslarda Değişim Yapılmasına Işaret Eden Asallar"ın Ek Madde - 2/b Fıkrasına yönelik aşağıda anlatılan Unvanlarda toplamında bir (tek) sözleşmeli çalışan alınacaktır. Unvan Adedi Aranan Nitelikler Büro Elemanı bir - Cinsiyeti Kadın olmak . En az Önlisans mezunu olmak, Yükseköğretim müesseselerinde en az 5 sene zaman ile çalışmış olmak. - Ofis Idaresi, iş ve birey ilişkileri, iş Sıhhati ve Güvenliği konularında seminer ya da kurs almış olmak. I. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 1 . Müracaat Edecek adaylarda yukarıda anlatılan nitelikler ile 657 Sayılabilir Kanunun 48. maddesinde anlatılan evrensel kurallar aranır.

2 . Nöbet usulü çalışmaya mani tek vaziyetinin bulunmaması. 3 . Adayların bu sözleşmeli pozisyonu seçim edebilmeleri amaçlı, 05 -06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Çalışan Seçim Etme Imtihanına (2014 - KPSS Lisans) ya da 22 Eylül 2012 tarihinde yapılmış olan Kamu Çalışan Seçim Etme Imtihanına (2012-KPSS Önlisans) girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, Önlisans mezunları amaçlı KPSSP93 ve Lisans mezunları amaçlı KPSSP3 puanı kullanılacaktır 4 - Rastgele tek Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik ya da yaşlılık maaşı almıyor olmak. II. BAŞVURU: Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden bu yana 15 zaman içerisinde 1 -Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 -Diploma fotokopisi, 3 - KPSS Netice Vesikası Fotokopisi 4 - bir tane fotoğraf 5 - Aranan nitelikler kısmında istenen sertifika ve belgeler, 6 - Adayın son bir yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının 4/B sözleşmeli çalışan pozisyonlarında çalışmadığını beyan ettiği Taahhüt Tebligatının bulunduğu Müracaat Formu Üniversitemizin www.ibu. edu.tr internet adresinden sağlamak edilecek olup; adayların bizzat başvurmaları gerekiyor. (Posta ile yapılmış olan müracaatlar onay edilmeyecektir.) III.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: Başvuru bitiminde atanmaya hak kazananların listesi, müracaat ömrü bitiminden 10 (on) iş bugünü içerisinde www.ibu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir, ilan edilen kadronun 2 katı civarı yedek belirlenecektir. Soylu kazananlardan atanmak üzere müracaat eden meydana gelmediği ya da tayin hakkını kaybettiği halde atanmaya hak galip gelen yedekler sırasıyla benzer vveb adresinden ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından, bununla birlikte tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak galip gelen adayların neticelerin ilan edilmesinden bu yana 15 zaman içerisinde istenilen vesikalari bitirerek Rektörlüğümüz Çalışan Ev Başkanlığına bizzat teslim etmeleri gerekiyor. Bu zaman içerisinde istenilen vesikalari bitirerek teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2018, 22:32

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE