Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 91 Sağlık Personeli Alımı Yapıyor! Kadro ve Şartlar Nedir?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık personeli alımı için ilan yayımladı. Farklı kadrolarda olmak üzere 91 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 91 Sağlık Personeli Alımı Yapıyor! Kadro ve Şartlar Nedir?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere Üniversitenin Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesinde görevlendirmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4. Maddesinin B fırkasına göre sözleşmeli olarak 91 Sağlık Personeli Alımı yapılacak. Peki alımlar hangi kadrolarda yapılacak? Kimler başvuru yapabilecek?

ALIM YAPILACAK KADROLAR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden, Ebe, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Röntgen Teknisyeni, Psikolog, Büro Personeli, ve Destek Personeli kadrolarında alım yapılacak. Mezuniyete göre ise,

Lise Mezunu: 2 Büro Personeli, 1 Röntgen Teknisyeni, 1 Diğer Sağlık Personeli, 48 Hemşire,

Ön Lisans Mezunu: 1 Destek Personeli, 8 Röntgen Teknisyeni, 3 Diğer Sağlık Personeli, 6 Sağlık Teknikeri,

Lisans Mezunu: 1 Psikolog,1 Diğer Sağlık Personeli, 14 Hemşire ve 8 Ebe,

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Üniversite adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi nitelikler aranacak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
  • Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
  • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
  • 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversitenin personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 13 temmuz 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 27 temmuz 2021 tarihine kadar yani 15 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını sadece Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE