Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 103 Kamu Personeli Alımı Yapacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesine toplamda 103 kişilik kadro ile Eğitim ve Sağlık Personeli alımı yapılacak. Peki kadro dağılımı ve şartlar nedir?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 103 Kamu Personeli Alımı Yapacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresi üzerinde yayımlanmış olan kamu ilanına göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Bu yönde Resmi Gazete'de iki ilan yayımlanmış olup Eğitim ve Sağlık Personeli alımı yapılacağı bildirildi.

EĞİTİM PERSONELİ ALIMI DETAYLARI:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi eğitim alanında Profesör, Doçent ve Öğretim Üyesi alımı yapacak. Alımlar farklı bilim dallarında yapılacak olup, 7 Profesör, 13 Doçent ve 25 Doktor Öğretim üyesi alımı yapılacağını belirtti.

Başvuru süreci 08 Mayıs 2020 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 22 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI DETAYLARI:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayımladığı duyuruda Eğitim personeli ile birlikte sağlık personeli de alımı yapacağını bildirdi. Bu bağlamda Hemşire, Fizyoterapist, Ebe, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli ve Eczacı kadrolarında en az lise mezunu adyalar alınacak.

Bu kapsamda 1 Eczacı, 4 Diğer Sağlık Personeli, 5 Sağlık Teknikeri, 2 Ebe, 1 Fizyoterapist ve 45 Hemşire olmak üzere toplamda 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak. Alımlar Dursun Odabaş Tıp Merkezine yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

SAĞLIK PERSONELİ ÖZEL ŞARTLAR:

1- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir) (Eczacı pozisyonu hariç)

2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması

BAŞVURULAR:

Başvuru süreci ilanın resmi gazete'de yayımlanmasının ardındna başlamış olup en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu kapsamda en geç 22 Mayıs 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE