Üniversiteye KPSS 50 Puan İle Kamu ve Büro Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Resmi Gazetede yayımlanan kamu personeli alımı ilanına göre üniversite bünyesine Düşük KPSS puanı ile sözleşmeli personel alacak. İşte şartlar ve detaylar.

Üniversiteye KPSS 50 Puan İle Kamu ve Büro Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Üniversitelere personel alımı için ilanlar yayımlanıyor. 10 Ağustos 2020 tarihi itibari ile yayımlanan ilana göre Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere sözleşmeli olarak 4 fakrlı kadroda alım yapacak. Adaylardan KPSS şartı aranacak. Bu yönde Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları haberimizde yer almaktadır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 kişilik boş kadro ile Ön Lisans mezunu 1 Büro Personeli alacak. Lisans mezunu ise 1 Avukat, 1 Programcı ve 1 Destek Personeli ( Şoför ) alımı yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

6- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

KPSS 50 PUAN ŞARTI:

Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

EĞİTİM ŞARTI:

BAŞVURULAR:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kamu personeli alımı başvuruları için süreç başladı. Adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde yani 25 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Başvurular şahsen Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Beştepe Mah. 192180 Nolu Cad. 27010 Şahinbey/GAZİANTEP adresine yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE