Uludağ Üniversitesi Büro Personeli, Hizmetli, Tekniker ve Hekim Alım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli olarak 20 personel alımı ilanı yayımlandı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alınacak. Şartlar ve kadro dağılımı?

Uludağ Üniversitesi Büro Personeli, Hizmetli, Tekniker ve Hekim Alım İlanı

Uludağ Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Sözleşmeli olarak Bursa Uludağ Üniversitesi 20 kişilik boş kadro ile 4/B personel alınacak. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü lise, ön lisans ve lisans mezunu Kadın Erkek kontenjan dağılımı ve şartlar haberimizin devamındadır.

2020 Yılı KPSS Puanına Göre Kadro Dağılımı:

Üniversiteye 2020 yılı KPSS Puanı ile sözleşmeli olarak 20 kişilik kadro ile, Büro personeli Alımı, Hekim Alımı, Sağlık Tekniker Alımı yapılacak. Bu yönde,

Kimler Başvuru Yapabilecek?

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

2) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.

7) Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır.

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

10) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

11) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

12) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

13) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru Süreci Başladı!

Adaylar başvurularına 6 Aralık 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 20 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar Başvuru işlemlerini Bursa Uludağ Üniversitesi (//personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE
YORUMLAR
tz
tz - 2 yıl Önce

önlisans da neden işletme yönetimi yok biz de muhasebe bölümü ile aynı işi yapıyoruz