Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) 9 Kamu Personeli Alımı Yapacak! Şartlar Nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu fakrlı pozisyonlarda sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Resmi Site'de yayımlanmış olan ilana göre 2 kat maaş ile alım olacak. İşte kadrolar ve şartlar şöyledir.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) 9 Kamu Personeli Alımı Yapacak! Şartlar Nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu Resmi İnternet adresi üzerinde yayımladığı ilana göre farklı pozisyonlarda sözleşmeli olarak personel alımı yapılacak. Bu kapsamda yüksek maaş ile 4 farklı pozisyonda alım yapılacak olup pozisyonlar açıklandı. Bu kapsamda haberimizde sizlere alım yapılacak pozisyonlara ve başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) 1 Konfigürasyon Yöneticisi, 3 Python Web Sunucusu ve Container Yöneticisi, 2 PostgreSQL Veri Tabanı Yöneticisi ve 3 ETL Geliştirici olmak üzere toplamda 9 kişilik boş kadro ile sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

f) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

KPSS'Lİ KPSS'SİZ ALIM YAPILACAK!

2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

TÜİK pwersonel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi itibari ile başlamış olup en geç 30 Mart 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu yönde başvurular Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 30/04/2020 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 09:56
YORUM EKLE