Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel Alımı Başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi farklı alanlarda lise, ön lisans ve lisans mezunu sağlık personeli alacak. Başvuru şartları ve kadrolar haberimizde.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel Alımı Başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere en az lise mezunu düzeyinde sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştirecek. Bu yönde Resmi Gazete'nin 22 Haziran 2020 tarihli yayımında ilan yayımlayan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi başvuruları başladı. Adaylara herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanına göre değerlendirme yapılacak.

KADRO DAĞILIMI:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesine, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Laborant, Ebe ve Fizyoterapist pozisyonlarda personel alımı yapacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
  • 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR:

1 - 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir).

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Söz konusu üniversite için başvuru süreci ilanın yayım tarihi olan 22 Haziran 2020 tarihi itibari ile başlamış olup adaylara 15 günlük süre verilmiştir. Bu yönde başvurular en geç 06 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılmış olması grekmektedir. İlan hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE