Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 20 Temizlik Personeli Alımı İlanı - Lise Mezunu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. Destek Personeli alımı için yayımlanan ilan detayları haberde.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 20 Temizlik Personeli Alımı İlanı - Lise Mezunu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi temizlik personeli alımı yapacak. Az Önce gelmiş olan ilan ile Üniversiteye Lise mezunu adaylar içerisinden. Destek Personeli alımı gerçekleştirilcek. Bu kapsamda Yemekhanede görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak.  Alımlar kPSS Puanı ile yapılacak.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Başvuru Şartları Ne Olacak?

Genel olarak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Özel olarak ise;

1- KPSS sınavına girmiş olmak, 2022 yılı KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

Adaylar başvurularına 12 Nisan 2023 tarihi ile başlamış olup en geç 26 nisan 2023 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE