Tapu ve Kadastro 4/B 19 Kamu Personeli Alımı ( Büro Personeli, Tekniker )

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için farklı kadrolarda ilan yayımladı. Başvuru şartları, KPSS şartı ve kadro Dağılımı haberde.

Tapu ve Kadastro 4/B 19 Kamu Personeli Alımı ( Büro Personeli, Tekniker )

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı için ilan yayımladı. Genel Müdürlük resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan Sözleşmeli Personel Alımı ilanına göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bağlı İstanbul illerindeki ihtiyacına karşılık 19 kişilik boş kadro ile Tamu Müdürlüklerine Kamu Personeli Alımı yapacak. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası kapsamında ise alımlar sözleşmeli olarak yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 kişilik boş kadro ile bünyesine,

  • 18 Sözleşmeli Tekniker,
  • 1 Sözleşmeli Büro Personeli,

alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları aranacak. Bu kapsamda,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Sözleşme Şartı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

KPSS Şartı:

Tapu ve Kadastro personel alımları sadece Ön Lisans mezunu olan adaylar içerisinden alım yapılacak olup 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak gereklidir.

Mezuniyet şartı:

Sözleşmeli Tekniker Alımı için: Ön Lisans seviyesindeki Tapu Kadastro meslek Yüksekokulu, Tapu ve Kadastro/ Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olmuş olmak gereklidir.

Sözleşmeli Büro personeli Alımı için: Emlak ve Emlak yönetimi mezunu olmak gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tapu ve Kadastro sözleşmeli personel alımı başvuruları 25 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 1 Kasım 2021 tarihi saat 17:00 a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını ( https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE