Tapu ve Kadastro 19 Ön Lisans Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Sözleşmeli olarak Büro personeli ve Tekniker alımı ilanı yayımlandı.

Tapu ve Kadastro 19 Ön Lisans Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanı ile Genel Müdürlüğe bağlı olan İstanbul ilinde personel eksikliğini karşılamak üzere 19 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli olarak Büro personeli ve Tekniker alımı yapılacak.

Yayımlanan ilan ile 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adaylardan KPSS şartı aranacak. Bu kapsamda Büro Personeli ve Tekniker alımı için 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

Ayrıca genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki birinci fırkasının A bendindedi 1 , 4, 5, 6 veya 7 numaralı şartları taşıyor olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

gereklidir. Bunun dışında eğitim olarak ise Tekniker alımlarından Tapu ve Kadasro Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro bölümünden mezun olmuş olmak. Büro Personeli alımı için ise Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, gayrimenkul Yönetimi bölümü mezunu olmak gerekmektedir.

BAŞVURULAR:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 25 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 1 Kasım 2021 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Başvurular sadece Elektronik ortamda olmak Üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021, 10:34
YORUM EKLE