Sıtkı Koçman Üniversitesi 8 Koruma Memuru ve Teknisyen Alımı Yapacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lise ve ön lisans mezunu adaylar içerisinden farklı alanlarda 8 sözleşmeli personel alacak. Şartlar ve Kadro dağılımı haberde.

Sıtkı Koçman Üniversitesi 8 Koruma Memuru ve Teknisyen Alımı Yapacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak 8 personel alımı yapılacak. Bu yönde sadece Erkek adaylar içerisimden Üniversitenin farklı birimlerinde olmak üzere Lise ve Ön Lisans mezunu alım yapılacak. 

Bu yönde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Menteşe, Milas ve Fethiye birimlerinde alım yapılacak.

KADRO DAĞILIMI:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversiteye personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 2 Kasım 2021 tarihi ile başladı. En geç 16 Kasım 2012 tarihine kadar yapılacak başvurular, İstenen belgelerle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE