SBÜ 4/B Sözleşmeli 26 Kamu Personeli Alımı Başladı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mühendisi 9 farklı kadro ile sözleşmeli olarak 26 kamu personeli alıyor. Şartlar ve Başvuru bilgileri nedir?

SBÜ 4/B Sözleşmeli 26 Kamu Personeli Alımı Başladı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

24 Ekim 2019 tarihi itibari ile gelmiş olan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi büyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı farklı pozisyonlarda toplamda 26 kişilik alım yapacağını ilan etti. Bu kapsamda adayların KPSS ( B ) drubu puan durumu esas alınacak olup KPSS puanı sıraına göre değerlendirme yapılacaktır.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lise mezunu, Makine Teknolojileri alanında 1 Teknisyen, 1 Destek Personeli ( Şoför ) ve 1 Destek Personeli Alımı yapılacak.

Ön Lisans mezunu, 1 İşaret Dili Tercümanı, 1 Destek Personeli (Şoför), 1 Teknisyen , 2 Tekniker ve 1 Büro Personeli alınacak.

Lisans Mezunu ise, 3 Mühendis, 1 Mimar, 1 Tekniker, 8 Büro Personeli ve 1 Şoför alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18-40 yaş arasında olmak, (41 yaşından gün almamış olmak)
 • Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 • Başvuran adaylarda, Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 • Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ( SBÜ ) 26 kamu personeli alımı ilanı için başvuru süreci bugün ilanın resmi gazete'de yayımlanması ile birlikte başladı ve en geç 15 gün içeirsinde başvurularını gerçekleştirmeşeri gerekmektedir. Yani adyalar başvurularını 24 Ekim 2019 tarihi itibari ile 07 Kasım 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 08:50
YORUM EKLE
YORUMLAR
Adalet
Adalet - 2 yıl Önce

Personel alımında yaş sınırı ne zaman kaldırılacak.